îsevî


îsevî
(A.)
[ یﻮﺴﻴﻋ ]
Hıristiyan.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • İsevi — is., öz., din b., Ar. ˁīsevī Hristiyan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İSEVÎ — Hz. İsa nın (A.S.) dininden olan. Nasrani. Hristiyan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Hristiyan — is., öz., din b., Rum. Hz. İsa nın dininden olan kimse, İsevi, Nasrani …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Nasrani — is., öz., din b., Ar. naṣrānī İsevi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ANARŞİ — yun. Başıboşluk. Din ve nizam tanımamak. Din ve nizam düşmanlığı. Birden başıboş kalmak. Başta hükümet olmamak. Hükümetinin otoritesi kalmamış olan bir milletin durumu. (Bak: Ye cüc ve me cüc)(Bir Müslüman mümkün değil, başka bir dine girip, ya… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FANTAZİYE — yun. Yalandan gösteriş, boş debdebe. Zâhirî süs ve zinet. Lüzumlu ihtiyaçtan olmayan ve zevk için kullanılan pahalı eşya.(Sefahet ve dalâlette bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi birtek gözü taşıyan kör dehan ile ruh u… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEOKRASİ — (Fr: Theocratie) Din hükümlerine göre idare edilen ve dinî esaslara bağlı olan idare şekli. Allah namına papazlar idaresi.(Bu kelime, İslâm memleketlerinde: Şeriat hükümleriyle devleti idare etmek mânasında kullanılır. Avrupa memleketlerinde ise …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TERSA — (C.: Tersâyâ) Hristiyan. İsevi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük